Bảng giá taxi Thiên Hải

Áp dụng thực hiện từ ngày 16/06/2016
  • Phòng nghỉ khách sạn Thiên Hải
  • Quầy bar khách sạn Thiên Hải
  • Khách sạn Thiên Hải
  • Phòng họp hội nghị